Zaposlitev

Razpisujemo 3 delovna mesta:

  1. Znanstveni sodelavec
  2. Podoktorski sodelavec
  3. Tehnik

Mesta so odprta za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

V skupini uporabljamo kombinacijo metod molekularne biologije, rentgenske kristalografije, biokemije in mikrobiologije za študij strukture in funkcije proteinov. Laboratorij je opremljen z najsodobnejšo opremo, ki omogoča visoko prepustne pristope v strukturni biologiji (izražanje in določevanje struktur proteinov). Podatke snemamo doma in na sinhrotronih po Evropi, v okviru sodelovanj pa imamo dostop do elektronskih mikroskopov.

Kandidata za znanstvenega in podoktorskega sodelavca morata imeti doktorat iz biokemije, molekularne, celične biologije ali sorodnega področja. Izkazati morata izkušnje v biokemijskem laboratoriju. Izkušnje iz kristalizacije in določevanja struktur proteinov so zaželene, niso pa obvezne.  Znanstveni sodelavec mora imeti vsaj eno leto podoktorskega izpopolnjevanja v tujini in publikacije, ki ustrezajo kriterijem za izvolitev v ta naziv na Institutu Jožef Stefan.

Znanstveni in postdoktorski sodelavec bosta vključena v izvajanje enega od naslednjih dveh projektov:

1. Raziskave proteinov udeleženih v metabolizem joda pri vretenčarjih. Jod, ki ga zaužijemo s hrano, preide v ščitnico, kjer pride do nastanka hormonov T4 in T3. Hormoni se nato distribuirajo po telesu, kjer se T4 spremeni v aktivno obliko T3. Raziskava bo usmerjena na proteine udeležene v proizvodnji in procesiranju T4.

2. Raziskave strukture in funkcije biomedicinsko relevantnih proteinov bakterije Clostridium difficile, ki sodi med najpomembnejše bolnišnične patogene. Raziskave bodo osredotočene na proteine celične stene, zlasti na proteine površinske (S-) plasti (doi: 10.1016/j.str.2016.12.018) in na mehanizme izgradnje S-plasti.

Tehnik mora imeti univerzitetno diplomo oziroma bolonjski magisterij iz biokemije ali sorodnega področja. Vključen bo v vse projekte v skupini v vseh korakih, od molekularnega kloniranja, proteinske proizvodnje v bakterijah, kvasovkah, in insektnih in sesalskih celicah, čiščenja proteinov, njihovo kristalizacijo, …

Interesenti so vabljeni, da pošljejo življenjepis in kratko motivacijsko pismo na naslov “dusan.turk@ijs.si”. Zaželene so prijave z vsaj dvemi priporočilnimi pismi. Dodatna pojasnila so na voljo.

Prejete vlogo bodo takoj pregledane. Izbrani kandidati bodo povabljeni na predstavitev svojega dela in pogovor o zaposlitvi.

Dušan Turk

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si