dr. Ajda Taler-Verčič

 

DELOVNE IZKUŠNJE
2014 – v teku Podoktorska raziskovalka Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Institut »Jožef Stefan« (skupina za strukturno biologijo)
   
2007 – 2014 Mlada raziskovalka na enovitem doktorskem študiju Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Institut »Jožef Stefan« (mentorica: dr. Eva Žerovnik)
   
IZOBRAčEVANJE

2007 – 2014 Doktor znanosti Nanoznanosti in nanotehnologije, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
   
2002 – 2007 Univerzitetna diplomirana biokemičarka Biokemija, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
   
ZNANJE TUJIH JEZIKOV
 
  angleščina – aktivno
  nemščina – pasivno
   
ŠTIPENDIJE IN NAGRADE
 
2009  štipendija UNESCA za udelečbo na 10. mednarodni poletni šoli biofizike v Rovinju
2008  Erasmusova štipendija za delo v Estoniji 
1998 – 2007   Zoisova štipendija 
   
2013 nagrada za najboljši poster na kongresu Slovenskega biokemijskega društva
1998 zlato Preglovo priznanje
   
UDELEčBA NA STROKOVNIH SREčANJIH IN DODATNA IZOBRAčEVANJA
 
 
november 2014 New strategies for macromolecular complexes analysis, Strasbourg, Francija
oktober 2014 Varstvo pred sevanji za področje industrije in ostalih dejavnosti (ostali zaprti viri)
junij 2014 Practical Crystallization Course in the middle EU: Advanced methods in macromolecular crystallization VI, Nove Hrady, Češka
september 2013 10. srečanje Slovenskega biokemijskega društva, Ljubljana
maj 2013 Mladi upi 2013: akademsko podjetništvo, Ljubljana
februar 2010 27th Winter School on Proteinases and their Inhibitors, Tiers, Italija
februar 2010 Dan mladih raziskovalcev, IJS, Ljubljana
september 2009 Tenth International Summer School on Biophysics »Supramolecular Structure and Function«, Rovinj, Hrvaška
februar 2009 26th Winter School on Proteinases and their Inhibitors, Tiers, Italija
februar 2009 Dan mladih raziskovalcev, IJS, Ljubljana
februar 2009 International Bunsen Discussion Meeting on »Structure of Amyloid Fibrils and Mechanisms of Amyloid Formation«, Halle (Saale), Nemčija
november 2008 Biomedica's seminar: Stratagene and advanced QPCR technoques, Ljubljana

 

BIBLIOGRAFIJA 

 

  1. RENKO, Miha, TALER-VERČIČ, Ajda, MIHELIČ, Marko, čEROVNIK, Eva, TURK, Dušan. Partial rotational lattice order-disorder in stefin B crystals. Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, ISSN 0907-4449, 2014, vol. 70, no. 4, str. 1015-1025, doi: 10.1107/S1399004714000091. [COBISS.SI-ID 27622183]

  2. TALER-VERČIČ, Ajda, POLAJNAR, Mira, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, ŽGANEC, Matjaž, ŠKARABOT, Miha, VILFAN, Andrej, ŽEROVNIK, Eva, et al. The role of initial oligomers in amyloid fibril formation by human stefin B. International journal of molecular sciences, ISSN 1661-6596, 2013, vol. 14, no. 9, str. 18362-18384, doi: 10.3390/ijms140918362#sthash.FCuGob08.dpuf. [COBISS.SI-ID 26998567]

  3. PARAMORE, Robert, MORGAN, Gareth J., DAVIES, Peter J., SHARMA, Carrie-Anne, HOUNSLOW, Andrea, TALER-VERČIČ, Ajda, ŽEROVNIK, Eva, WALTHO, Jonathan P., CLIFF, Matthew J., STANIFORTH, Rosemary A. Mapping local structural perturbations in the native state of stefin B (cystatin B) under amyloid forming conditions. Frontiers in molecular neuroscience, ISSN 1662-5099, 2012, vol. 5, str. 94-1-94-14, doi: 10.3389/fnmol.2012.00094. [COBISS.SI-ID 26390823]

  4. TALER-VERČIČ, Ajda, ŽEROVNIK, Eva. Binding of amyloid peptides to domain-swapped dimers as opposed to monomers. BioEssays, ISSN 0265-9247, 2010, vol. 32, issue 12, str. 1020-1024, doi:10.1002/bies.201000079. [COBISS.SI-ID 23983911]

  5. ŠKERGET, Katja, TALER-VERČIČ, Ajda, BAVDEK, Andrej, HODNIK, Vesna, ČERU, Slavko, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, KOPITAR-JERALA, Nataša, TURK, Vito, ANDERLUH, Gregor, ŽEROVNIK, Eva, et al. Interaction between oligomers of stefin B and amyloid-beta in vitro and in cells. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2010, vol. 285, no. 5, str. 3201-3210.http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M109.024620, doi: 10.1074/jbc.M109.024620. [COBISS.SI-ID 2152783]

  6. SMAJLOVIČ, Aida, BERBIČ, Selma, SCHIENE-FISCHER, Cordelia, TUŠEK-ŽNIDARIč, Magda, TALER-VERČIČ, Ajda, KOKALJ-JENKO, Saša, TURK, Dušan, ŽEROVNIK, Eva. Essential role of Pro 74 in stefin B amyloid-fibril formation : dual action of cyclophilin A on the process. FEBS letters, ISSN 0014-5793. [Print ed.], 2009, vol. 583, no. 7, str. 1114-1120, doi: 10.1016/j.febslet.2009.02.037. [COBISS.SI-ID 22481191]

  7. TALER-VERČIČ, Ajda, POLAJNAR, Mira, ŽEROVNIK, Eva. Structure and function of stefin B oligomers : important role in amyloidogenesis. V: LESIEUR, Claire (ur.). Oligomerization of chemical and biological compounds. Rijeka: InTech, 2014, str. 295-324. [COBISS.SI-ID 28252711

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si