prof. ddr. Boris Turk

 

Boris Turk je rojen leta 1964 v Ljubljani. Po končani gimnaziji, se je leta 1983 vpisal na študij kemije na FNT VTOZD Kemija in kemijska tehnologija ter diplomiral oktobra 1988. V okviru podiplomskega študija na isti fakulteti je junija 1991 magistriral s področja biokemije, junija 1993 pa doktoriral s področja kemijskih znanosti. Od januarja 1994 do junija 1996 je bil na podoktorskem usposabljanju na Biomedical Centru v Uppsali na Švedskem. V okviru tega usposabljanja je decembra 1996 doktoriral še s področja medicinske in fiziološke kemije na Swedish University of Agricultural Sciences v Uppsali.

V naziv docenta je bil izvoljen spomladi leta 2000 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, v naziv izrednega profesorja spomladi 2006 na UL FKKT in v naziv rednega profesorja za področje biokemije letos spomladi prav tako na UL FKKT. Od leta 1987 je zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani, kjer je vodil Odsek za biokemijo in molekularno biologijo od leta 1998 do leta 2006, od leta 2007 pa je vodja Odseka za biokemijo in molekularno ter strukturno biologijo. V naziv znanstvenega sodelavca je bil izvoljen leta 1997, v naziv višjega znanstvenega sodelavca leta 2001, v naziv znanstvenega svetnika pa leta 2008. Od leta 2008 je tudi dopolnilno zaposlen na UL FKKT, je pa tudi član dveh Centrov odličnosti, Centra za Integrirane Pristope v Kemiji in Proteinov ter Centra za Nanoznanosti in Nanotehnologije.

V desetih letih pedagoškega dela na univerzi je bil mentor pri doktoratih, magisterijih in diplomskih delih tako v Sloveniji kot v tujini.

Njegova bibliografija obsega čez 500 enot, od tega nad 100 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, ki jih citira SCI in ki so bili skupaj citirani več kot 4300-krat, ter številna vabljena predavanja na mednarodnih konferencah in na tujih univerzah.

Bil je organizator ali soorganizator več kot 30 mednarodnih znanstvenih simpozijev, kot aktiven in mednarodno prepoznaven strokovnjak na področju proteaz in programirane celične smrti pa je bil izvoljen za predsednika International Proteolysis Society (Mednarodne zveze za proteolizo) in za generalnega sekretarja European Cell Death Organisation (Evropska organizacija za celično smrt). Poleg tega je od leta 2008 tudi izvršni urednik najstarejše znanstvene revije na področju biokemije Biological Chemistry in član uredniških odborov več drugih revij.

Glavno področje znanstvenega dela dr. Borisa Turka je študij vloge proteaz pri regulaciji delovanja fizioloških procesov v normalnih in patoloških pogojih, med katerimi so še posebej pomembna področja apoptoze, raka in vnetnih obolenj. V to je vključen tudi razvoj orodij, ki omogočajo študij teh procesov. V tovrstno delo je uvajal tudi sodelavce in podiplomske študente. Te tematike so bile tudi tema številnih projektov, ki jih je dr. Turk vodil, pri čemer velja izpostaviti vodenje programske skupine za Proteolizo in njeno regulacijo (od 2008) ter koordinacijo evropskega FP7 projekta LIVIMODE (od 2009). Za svoje raziskovalno delo je prejel tudi več nagrad, med drugim 1997 nagrado Boehringer Ingelheim ProNatura za mladega raziskovalca, 2001 Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju biokemije lizosomskih proteinaz, 2006 Human Frontiers Science Program Award za projekt “Intracellular protease signaling induced by homopolymeric amino acid (HPAA) tracts” ter bil leta 2007 izvoljen za člana EMBO (European Molecular Biology Organization).

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si