prof. dr. Eva Žerovnik

 

Znanstveni naziv: univ.dipl.kem., mag.znanosti, doktor znanosti

 

Akademski naziv : izredna profesorica za področje biokemije – izvoljena 30.11.2010

 

Študij in izobrazba:

1974 – 1978  diploma iz kemije, Univerza v Ljubljani

1979-1882 magisterij iz biokemije, Univerza v Ljubljani

1982 –1987 doktorat znanosti (kemija) Univerza v Ljubljani

1986 - 1989 podoktorski študij: "A General Role of Molten Globule in Protein Folding", University of Newcastle upon Tyne, pri prof. RH Pain-u

 

Zaposlitve in nazivi:

1981 – 1986 Univerza v Ljubljani, katedra za fizikalno kemijo, asistent podiplomec

1986 – 1989 University of Newcastle upon Tyne, research associate

1989 do sedaj: Institut Jožef Stefan, višja znanstvena sodelavka

 

Projekti:

Od 1.1.1997 - 31.12.1999 sem imela project J1?8742: Strukturne osnove stabilnosti ravnotežnih in prehodnih intermediatov v zvijanju proteinov, ki je postal kasneje del programa Proteoliza. Trenutno imam projekt J7-4050:  Oligomeri amiloidogenih proteinov od a do ž: biofizikalne lastnosti, struktura, funkcija in medsebojne interakcije – 3 leta od julija 2011.  Imam tudi bilateralne projekte, trenutno z USA, Dept. Physics at Drexel University, kjer sodelujemo s prof. B. Urbanc v simulacijah zvijanja in oligomerizacije proteinov z molekulsko dinamiko.

Pedagoško delo: Na mednarodni podiplomski šoli J. Stefan-a (MPŠ) učim 2 predmeta: Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov in, Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov.  Sem nosilka izmenjave ERASMUS s tehnično univerzo v Talinu.

Bila sem mentorica mnogim podiplomskim študentom, med drugim: Manci Kenig, Sabini Rabzelj, Katji Škerget in Slavku Čeru-ju, ki so vsi zaključili doktorat. Špela Klofutar je zaključila magisterij. Tudi nekaterim doktorantom iz tujih univerz sem bila raziskovalni mentor, kot na primer Aidi Smajlović(Univerza v Tuzli) in John-u Martin-u (Univerza v Sheffield-u).

Predavanja na tujih univerzah in mednarodnih šolah za podiplomske študente, npr.: ŽEROVNIK, Eva. Towards a general mechanism of amiloid-fibril formation : case study of stefins : presented at XV School of Pure and Applied Buophysics "Protein Stability and Pathways of Self-Assembly", 24-28 January 2011, Venice, Italy. 2011.

 

Članstva: Biokemijsko društvo Velike Britanije (Biochemical Society), ameriško kemijsko društvo (American Chemical Society-ACS) in sorodna slovenska društva, Sinapsa - slovensko društvo za nevroznanost

Članica upravnega odbora Sinapse - slovenskega društva za nevroznanost do l. 2010. Zdaj članica častnega razsodišča Sinapse.

Uredništva: uredniški odbor specialistične revije : Amyloid, the journal of protein folding disorders (29/103 iz medicine) – vabljeno.

Editiranje knjig: na povabilo urednika serije V. Uversky-ga sem, skupaj s so-urednico, N.Kopitar Jerala, editirala knjigo "Human stefins and cystatins", ki je 2006 izšla pri založbi NOVA Science publishers, New York (https://www.novapublishers ). Skupaj s Ule A in Markic O sem editirala knjigo (s področja kognitivne znanosti): "Philosophical insights about modern science", ki je v tisku pri založbi NOVA Sci Publ. Trenutno editiram specialni zvezek “Frontiers in Molecular Neuroscience” (http://www.frontiersin.org/Journal/SpecialTopics/ViewTopicDetails.aspx).

Družbeno-ekonomski dosežki: Naše študije so interdisciplinarne z namenom boljšega razumevanja procesov pomembnih za nevroznanost in medicino. Pomembni članki: Škerget et al, J.Biol.Chem. 2010, Čeru et al., J.Biol.Chem. 2010, Taler-Verčič and Žerovnik 2010, BioEssays, Jelinska et al., 2011, Biophys.J.. Vabljena pregledna članka BioEssays (Žerovnik 2009), Current Alzheimer's Research (Žerovnik 2010), Mnenjski članek v Trends in Molecular Medicine (Polajnar & Žerovnik, 2011, IF=  10.308, Cell press). 


Več o mojem delu si lahko preberete na povezavi: Moje raziskovalno delo

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si