dr. Nežka Kavčič

 

Izobrazba:

 • 2011 – še vedno traja: doktorski študij, Nanoznanost in nanotehnologija, Mednarodna podiplomska šola Jočefa Stefan.

 • 2010 – 2011: pred-doktorsko izobračevanje, Univerza v Novi Gorici in International School for Advanced Studies, Trst, Italija.

 • 2005 – 2010: dodiplomski študij, Mikrobiologija, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.     

 • 2001 – 2005: gimnazija, Srednja šola Veno Pilon.


Zagovor diplomske naloge:

Zagovor diplomske naloge je potekal 28. septembra 2010 na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov diplomske naloge je bil: »Določanje specifičnih protiteles proti virusu Epstein Barr pri bolnikih s sumom na akutno okučbo s citomegalovirusom«. Glavni mentor je bil doc. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.


Štipendije:

 • Oktober 2011 – še vedno traja: štipendija na Inštitutu Jočef Stefan.

 • November 2010 – maj 2011: štipendija Nevrobiološkega oddelka, International School for Advanced Studies, Trst, Italija; opravljanje molekularno-bioloških poskusov na temo »Nevronski proteini vključeni v prenos signala bolečinskih receptorjev«.


Dodatna izobračevanja:

 • BIOmolekularec, Dan biomolekularnih znanosti (organizator: Slovensko biokemijsko društvo); Ljubljana, Slovenija; 25. september 2014.

 • XIVth International Symposium on Proteinases, Inhibitors and Biological Control (organizator: Oddelek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, IJS); Portoroč, Slovenija; 6. – 10. september 2014.

 • On being a scientist: Essential Skills of a Biomedical Investigator; povabljeni govorec dr. Tung Tien Sun (organizator: Institut za celično biologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani); Ljubljana, Slovenija; 3. – 4. april 2014.

 • 31st Winter School on Proteinases and Inhibitors in Tiers, Italy (organizator: Univerza v Slazburgu, Avstrija); Tiers, Italija; 26. februar – 2. marec 2014.

 • 8. Dan mladih raziskovalcev KMBO (Kemija, Materiali, Biokemija, Okolje) Mednarodne podiplomske šole Jočef Stefan (organizator: Lof International Postgraduate School Jočef Stefan (organised by organizacijski odbor 8. Dneva mladih raziskovalcev); Ljubljana, Slovenija; 18. februar 2014.

 • Tečaj za delo za laboratorijskimi čivalmi (organizator: Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani); Ljubljana, Slovenija; 14. – 23. oktober 2013.

 • 10. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udelečbo (organizator: Slovensko biokemijsko društvo); Ljubljana, Slovenija; 15. – 18. september 2013.

 • Mladi upi 2013 (organizator: Nacionalni institute za kemijo, Slovenija; Institut Jočef Stefan in Center za prenos tehnologij); Ljubljana, Slovenija; 5. maj 2013.

 • XIIIth International Symposium on Proteinases, Inhibitors and Biological Control (organizator: Oddelek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, IJS); Portoroč, Slovenija; 22. september – 26. september 2012.

 • RNAi Workshop: New challenges in the world of small RNAs (organizator: ICGEB in Euroclovne); Trst, Italija; 6. oktober 2010.

 • Monolith Summer School and Symposium 2010 (organizator: BIA Separations d.o.o.); Portoroč, Slovenija; 29. maj  - 2. junij 2010.

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si