Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CIPKeBiP) povezuje znanje, izkušnje in tehnologije vrhunskih slovenskih raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo z raziskovanjem lastnosti in funkcije proteinov. Koordinator centra je Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo z Instituta Jožef Stefan, kot vodilna slovenska raziskovalna skupina na tem področju. Center odličnosti vključuje organizacije iz centralne in severovzhodne Slovenije, med njimi tudi majhna, srednja in velika podjetja.


Več informacij lahko najdete tu.

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si