Proteoliza in njena regulacija


Številni procesi v celicah potekajo ali pa so regulirani s pomočjo proteaz. Proteaze katalizirajo cepitev proteinov in jih na ta način aktivirajo oziroma inaktivirajo ter tako spremenijo njihove lastnosti. Poleg tega razgrajujejo proteine, ki celici niso potrebni ali pa so okvarjeni. Delovanje proteaz mora biti zelo natančno uravnavano, da ne pride do razgradnje za celico potrebnih proteinov. Pogosto za uravnavanje skrbijo majhne proteinske molekule inhibitorji, ki zavirajo delovanje proteaz. Pri mnogih boleznih je ravnovesje encimov in inhibitorjev porušeno, proteaze pa so pomembne tudi pri odmiranju celic.

Razjasniti poskušamo lastnosti posameznih proteaz (predvsem iz skupine katepsinov) in njihovih inhibitorjev (predvsem stefinov, cistatinov in sorodnih proteinov) ter odkriti podrobni mehanizem procesov, ki vodijo v programirano celično smrt in regulirajo imunski odziv organizma.

Poleg tega so naše raziskave usmerjene v razumevanje vloge proteaz v različnih patoloških procesih, kot npr. pri raku, revmatoidnem artritisu in osteoartritisu ter različnih nevrodegenerativnih obolenjih (Huntingtonova bolezen,…).

Pomembno področje raziskav je tudi razumevanje tvorbe amiloidnih fibrilov. Za boljše razumevanje teh procesov je potreben tudi razvoj primernih orodij, zato razvijamo produkcijo protiteles ter rekombinantnih proteinov (proteaz in inhibitorjev) ter sodelujemo pri razvoju sond za spremljanje aktivnosti proteaz v celičnih in in vivo modelih in preizkušanju farmakološko pomembnih spojin. Imamo tudi ključno vlogo pri vzpostavljanju centra za proteomske raziskave, ki naj bi obsegal potrebe celotne Slovenije.

Eno od pomembnih področij je tudi poznanje in razumevanje tridimenzionalne strukture makromolekul in njihovih kompleksov na atomskem nivoju, ki pomeni povezavo med aminokislinskim zaporedjem in mehanizmom delovanja molekul. Na ta način so raziskave usmerjene v identifikacijo in validacijo tarč za načrtovanje zdravil, kar spada med ključne raziskave s področja biomedicine v povezavi z biotehnologijo.

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si