ODSEČNI SEMINARJI


Odsečne seminarji so namenjeni usposabljanju doktorskih študentov za samostojno raziskovalno delo. Pri tem je pozornost namenjena zlasti pridobivanju različnih znanj in veščin, kot so: učinkovita uporaba različnih virov informacij, samostojno poglabljanje znanja na izbranem področju, inovativno reševanje konkretnih znanstvenih problemov in seznanitev z različnimi metodološkimi pristopi, pisna in ustna predstavitev raziskovalnega dela ter rezultatov v skladu z uveljavljenimi standardi. Teme posameznih predstavitev so zastavljene tako, da jih je tekom doktorskega študija mogoče nadgraditi in razširiti v doktorsko nalogo.

 

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si