TEMELJNI PROJEKTI

 • J1-1710: Vloga cisteinskih katepsinov pri aktivaciji komplementa pri raku

  • Trajanje: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

  • Vodja: Turk Boris

 • J1-1709: Strukturni vpogled v mehanizem tvorbe površine bakterije Clostridium difficile

  • Trajanje: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

  • Vodja: Turk Dušan

 • N1-0126: Kako Gram-pozitivni patogeni preprečijo delovanje E-kadherina

  • Trajanje: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2022

  • Vodja: Turk Boris

 • N1-0127: Neinvazivna diagnostika pri raku na osnovi katepsinov

  • Trajanje: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2022

  • Vodja: Turk Boris

 • J7-9435: Vloga legumaina pri infekciji in vnetju

 • Trajanje: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021

 • Vodja: Fonović Marko

 • J1-8152: Inhibicija prenove celične stene Staphylococus aureus

  • Trajanje: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

  • Vodja: Turk Dušan

 • N1-0031: Vloga mikro RNA-21 in katepsinov pri zakasnelem prekondicioniranju za akutno odpoved ledvic

  • Trajanje: 1.3.2015 - 28.2.2018

  • Vodja: Turk Boris

 • N1-0022: Proteaze pri vnetjih in celični smrti

  • Trajanje: 1.1.2014 - 31.12.2017

  • Vodja: Turk Boris

 • J1-6739: Vloga cisteinskih katepsinov pri z vnetji povezanih boleznih

  • Trajanje: 1.7.2014 - 30.6.2017

  • Vodja: Turk Boris

 • J1-5449: Vloga cisteinskih proteaz v procesu kancerogeneze

  • Trajanje: 1.8.2013 - 31.7.2016

  • Vodja: Fonović Marko

 • J3-4267: Raziskave vlog inhibitorjev cisteinskih proteaz v mehanizmu razvoja in metastaziranja tumorjev mlečnih žlez

  • Trajanje: 1.7.2011 - 30.6.2014

  • Vodja: Vasiljeva Olga

 • J1-4121: Vloga cisteinskih katepsinov pri celičnem signaliziranju

  • Trajanje: 1.7.2011 - 30.6.2014

  • Vodja: Turk Boris

 • J1-3602: Vloga lizosomov in lizosomskih proteaz v celičnem signaliziranju

  • Trajanje: 1.5.2010 - 30.4.2013

  • Vodja: Turk Boris

 • J3-2258: Vloga cisteinskih katepsinov in kaspaz pri nevrodegeneraciji

  •  Trajanje: 1.5.2009 - 30.4.2012

  •  Vodja: Stoka Veronika

 • J1-0185: Proteomska identifikacija izvenceličnih substratov cisteinskih proteaz

  •  Trajanje: 1.2.2008 - 30.1.2011

  •  Vodja: Fonović Marko

 • J1-0711: Vloga cisteinskih katepsinov pri regulaciji proliferacije in smrti celic

  • Trajanje: 1.2.2008 - 30.1.2011

  • Vodja: Turk Boris

 • J3-0612: Vloga jedrnih cistatinov pri regulaciji sinteze il-10 med endotoksinsko toleranco

  • Trajanje: 1.2.2008?30.1.2011

  • Vodja: Kopitar Jerala Nataša

 • J1-9520: Katepsin F, nova cisteinska proteaza v nevronalni ceroidni lipofuscinozi

  • Trajanje: 1.7.2007 - 30.6.2010

  • Vodja: Stoka Veronika

 • J1-9359: Vpliv citrulinacije na razgradnjo proteinov zunajcikličnega matriksa s cisteinskimi in metaloproteazami v artritičnih sklepih

  • Trajanje: 1.1.2007 - 31.12.2009

  • Vodja: Turk Boris

 • J3-9324: Vloga cisteinskih proteinaz in njihovih inhibitorjev pri endotoksinskih toleranci 

  • Trajanje: 1.1.2007?31.12.2009

  • Vodja: Kopitar Jerala Nataša

 • Z1-7015: Vloga cisteinskih katepsinov kot imunomodulatorjev pri revmatoidnem artritisu

  • Trajanje: 1.1.2006 - 31.12.2007

  • Vodja: Turk Boris

  • J1-6488: Vloga cisteinskih proteaz pri vnetnih obolenjih

   • Trajanje: 1.2.2004 - 30.1.2007

   • Vodja: Turk Boris


 

PRETEKLI MEDNARODNI PROJEKTI

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si