RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž)

V programski skupini Proteoliza in njena regulacija pri zdravju in boleznih (vodja: prof. ddr. Turk Boris) vabimo zainteresirane kandidate na prijavo na razpis za mladega raziskovalca*. Mentor mlademu raziskovalcu bo dr. Robert Vidmar, raziskovalno delo bo potekalo na Odseku za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, na Inštitutu Jožef Stefan. Na prijavo na razpis vabljeni kandidati, ki bodo do 14. septembra 2022 zaključili magistrski študij na 2. stopnji naravoslovnih smeri, kot so biokemija, kemija, farmacija, mikrobiologija, laboratorijska medicina oz. primerljive študijske smeri.  

Kandidati vabljeni, da na spletni strani Instituta »Jožef Stefan« do 31. julija 2022 oddajo prijavo za mesto mladega raziskovalca. Kandidati bodo vabljeni na informativne razgovore z mentorjem, ki bodo potekali v mesecih julij in avgust oz. do zapolnitve delovnega mesta. Začetek raziskovalnega dela je predviden v jeseni 2022.       

Kratek opis raziskovalnega dela:

Tema raziskovalnega dela mladega raziskovalca bo identifikacija biomarkerjev in molekularnega mehanizma pri normotenzivnem hidrocefalusu. Za normotenzivni hidrocefalus neznanega izvora (iNTH) je značilno nenormalno kopičenje cerebrospinalne tekočine (CSF) v možganskih ventriklih. Vzrok motnje ni znan in se pojavlja pri ljudeh vseh starosti, pogostejši pa je pri starejših. Znaki in simptomi, za katere je ugotovljeno, da so povezani z iNTH, so motnje hoje, demenca in urinska inkontinenca. Ker so omenjeni simptomi pogosti pri starejših osebah in imajo veliko vzrokov, je iNTH težko diagnosticirati. Poleg tega so simptomi pri iNTH podobni tistim pri drugih nevroloških motnjah, kot so Alzheimerjeva bolezen (AD), Parkinsonova bolezen in Creutzfeldt-Jakobova bolezen. Zaradi teh vzrokov je iNTH pogosto napačno diagnosticiran in zato veliko primerov ostane neprepoznanih in posledično ne pride do pravilnega zdravljenja. Čeprav obstaja več molekularnih biomarkerjev za podobne motnje, zlasti AD (amiloid-β, skupni tau in fosforiliran tau), diagnoza iNTH nima molekularne osnove za natančno identifikacijo uporabno v kliničnem okolju.

Ker je diagnoza iNTH pogosto zahtevna in nagnjena k pozni oz. napačni diagnozi, je cilj tega raziskovalnega projekta identificirati biomarkerje iNTH. S poznavanjem vsebine cerebrospinalne tekočine na molekularnem nivoju in diagnoz pacientov si želimo poleg identifikacije novih biomarkerjev za iNTH raziskati in osvetliti  molekularne mehanizme povezane z nastankom iNTH za izbiro optimalne strategije zdravljenja in zmanjšanje simptomov pri prizadetih bolnikih.

Raziskovalna področja kandidata bodo vsebovala proteomsko analizo CSF z visoko zmogljivo masno spektrometrijo za identifikacijo in relativno kvantificiranje vsebnosti proteinov. Nadalje bodo tarče, identificirane kot potencialni biomarkerji, potrjene s komplementarnimi pristopi. Glavni pristop validacije bo imunološko odkrivanje tarčnih proteinov, s primarnim ciljem potrditi korelacijo s podatki z MS. Za zagotovitev absolutnih vrednosti tarčnih proteinov bomo izvedli ELISA za visoko selektivne tarče in vzpostavili teste biomarkerjev iNTH. Ker preliminarni rezultati kažejo na potencialno povezavo med diferencialnim sproščanjem zunajceličnih domen ciljnih proteinov, si bomo prizadevali ugotoviti izvor tega procesa in oceniti proteolitično aktivnost v CSF. Cilj raziskave je torej identifikacija novih biomarkerjev za iNTH in osvetliti mehanizem nastanka te bolezni, zmanjšati delež napačnih diagnoz iNTH ter olajšati izbiro učinkovitega zdravljenja.

Dodatne informacije: dr. Robert Vidmar, robert.vidmar@ijs.si oz. na spletni strani odseka.

*V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Scroll to top