ZAPOSLIMO

Na odseku za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo objavljamo prosto delovno mesto:

Asistent z doktoratom (m/ž)

Na naš odsek vabimo doktorja znanosti, ki ima izkušnje s področja biokemije, proteinaz pri vnetnih boleznih ter diagnostike in terapije vnetnih bolezni. Kandidat bo odgovoren za izvajanje raziskovalnega dela na področju biokemije in proteolize, ter za pripravo raziskovalnih projektov na omenjenih področjih.

Podrobnejši opis del in nalog: priprava gradiva in predlogov za raziskovalne projekte; kompleksnejša obdelava in povezava posameznih raziskovalnih problemov v okviru projekta; samostojno raziskovalno delo na izbranem raziskovalnem področju v povezavi z raziskavami v okviru programske skupine Proteoliza in njena regulacija pri zdravju in boleznih (P1-0140); strokovno usposabljanje in koordiniranje dela raziskovalcev ter prenos strokovnih znanj in izkušenj na sodelavce; priprava člankov in izdelava strokovnih poročil o opravljenem delu; druga dela po navodilih nadrejenega.

Od vas pričakujemo:

  • Doktorat na področju biokemije, biotehnologije ali farmacije
  • Izkušnje z delom v biokemijskem laboratoriju
  • Izkušnje z delom v celičnem laboratoriju
  • Zmožnost priprave in prijave raziskovalnih projektov
  • Zmožnost reševanja eksperimentalnih problemov
  • Komunikativnost in natančnost
  • Pripravljenost na timsko delo
  • Sposobnost samostojnega odločanja

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas enega leta, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

Pričakujemo komunikativne osebe, usmerjene k timskemu delu in doseganju rezultatov, ki so pripravljene sprejemati nove izzive v globalnem interdisciplinarnem okolju.

Vaše prošnje z življenjepisom in bibliografijo v slovenskem ali angleškem jeziku pričakujemo do 15. 5. 2023 na naslov maja.orehek@ijs.si za “razpis Asistent z doktoratom – B1”.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu RS za zaposlovanje in portalu MojeDelo.com.

Scroll to top