Razpis za mlade raziskovalke in raziskovalce

Odprt je razpis za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce
pri izbranih mentoricah in mentorjih v letu 2023.

Več informacij najdete na naslovu: https://mr.ijs.si/

Rok za prijavo: 5. julij 2023.

Scroll to top